Ehdot ja periaatteet

Toiminnan ehdot

 1. Ennen kehitysprojektin alkamista tulee tutustua toiminnan periaatteisiin ja hyväksyä ne.
 2. Kehitysprojektiin liittyvät dokumentit tulee toimittaa ja sopimukset allekirjoittaa.
 3. Tietosuoja-arviointi tulee tehdä kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Toiminnan periaatteet

1. Sitoutuminen

 • Kehitysprojekti sitoudutaan tekemään yhdessä tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
 • Kehitysprojektiin sisältyvien arviointien tekemiseen ja oppien jakamiseen sitoudutaan.

2. Joustavuus

 • Ymmärretään, että projektin toimintasuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia projektin aikana. Muutoksista sovitaan yhdessä projektitiimin kesken.

3. Avoimuus & luottamus

 • Projektin toteuttamisen vaiheista ollaan valmiita viestimään avoimesti ja aktiivisesti.
 • Ymmärretään, että projektin toiminta perustuu avoimen innovaation periaatteisiin.
 • Muiden näkemyksiä kuunnellaan ja niistä opitaan.
 • Osallistutaan aktiivisesti ideointiin ja ollaan avoimia muiden ideoille.

4. Tasapuolisuus

 • Jokainen edesauttaa osaltaan tasapuolista vuorovaikutusta ja osallistumisen mahdollisuutta.
 • Kaikki osapuolet pääsevät toimimaan kehittäjinä.

5. Rohkeus

 • Uuden kokeileminen vaatii rohkeutta; uskalletaan lähteä luovasti kehittämään uutta.
 • Tiedostetaan, että kokeilussa kaikki ei aina mene suunnitelman mukaisesti, mutta kokeilu voi silti olla onnistunut.
 • Hyväksytään, että kokeilussa on lupa myös epäonnistua.

6. Uuden oppiminen

 • Jokainen saa mahdollisuuden innovoida sekä oppia uudenlaisen yhteiskehittämisen toimintatavan.
 • Kehitysprojektissa täytyy olla tavoite jonkin asian kehittämiselle ja uuden oppimiselle.

7. Toiminnan vastikkeettomuus

 • Yhteiskehittäminen on kehittämistä ja kehittymistä, ei myyntiä tai markkinointia.
 • Yhteiskehittäminen oppimisympäristöissä on vastikkeetonta eli raha ei vaihda omistajaa.