Kehitysideat

Espoon kirjaston pajat

Nuoria istumassa kallioilla
espoon kaupunki

Paja on kirjastossa oleva tila, jossa voi oppia, opettaa, luoda, rakentaa, tuunata ja kokeilla – yksin tai yhdessä.

Teemat
Fyysiset oppimisympäristöt
Liikunta ja vapaa-aika
Yhdenvertaisuus ja osallisuus
Nuorisopalvelut
Yritykset
Yhdistykset
Avoin