Kouluhyvinvoinnin yhteiskehittäminen, School Day

Kuva
Nuoria istumassa kallioilla

Olimme ensimmäistä kertaa kertomassa hyvinvointipalvelumme varhaista ajatusta Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – KYKY-messutapahtumassa maaliskuussa 2018. Tapahtumasta syntyi välitön yhteys School Dayn, LAPE-hankkeen ja useamman espoolaisen koulun välillä. Koulut olivat tunnistaneet tarpeen ja School Day ratkaisun elementtejä. Nuorten kanssa käytyjen arvokkaiden keskustelujen avulla tiimimme aloitti ratkaisun tarkemman suunnittelun keväällä 2018. Yhteiskehittäminen huipentui Juvanpuiston koulun ja School Day Wellbeing -palvelun kokeiluksi syys-joulukuulle 2018. Yhdessä rehtori Vesa Äyrään kanssa oli alun asti selvää, että kokeilu onnistuu ainoastaan, mikäli nuoret ja opettajat saadaan mukaan sekä innostumaan kokeilusta.

Pilottiin valikoitui koulun 7. luokka-aste

Kokeilun tavoitteena oli saada nuorten ääni, kehitysideat ja jatkuva palaute suoraan palvelun muotoiluun sekä ratkaisun tekniseen toteutukseen. Erityisesti meitä kiinnosti Annen Konun luoman Koulun hyvinvointiprofiilin sisältöjen soveltaminen päivittäisinä kysymyksinä mobiiliympäristössä. Kokeilun aikana kysyimme nuorilta mm. nukuitko riittävästi viime yönä, tunnetko olosi turvalliseksi, olitko eilen koulun jälkeen kavereiden kanssa, ja hyväksytäänkö sinut sellaisena kuin olet? Tiimimme oli säännöllisessä yhteydessä sekä oppilaisiin että opettajiin. Saimme läpi kokeilujakson arvokasta palautetta sisältöihin, mobiilisovelluksen toimivuuteen (ja toimimattomuuteen! 😊) ja hyvinvointiedon visualisointiin. Ja toisaalta Juvanpuiston koulu sai ensimmäiset arvokkaat tiedot luokkien hyvinvoinnista ja subjektiivisesta kokemuksesta tärkeisiin kysymyksiin kuten jaksaminen, turvallisuus ja kannustuksen saaminen koulutyöhön koulussa. Sisältö olikin kokeilussa mukana olleiden opettajien mielestä sovelluksen paras osa, joka vain vahvisti uskoamme palvelun tarpeellisuudesta. Yksityisyyden suoja ja tietoturva oli yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Tähän panostimme erityisen paljon niin koulun kuin Espoon kaupungin tietoturvavastaavien kanssa. Syksyn aikana Espoon kaupungin kanssa suoritettu vaikuttavuuden riskiarviointi oli tärkeä osa yhteiskehittämistä. Koulun kokeilussa noudatimme täydellisen anonymiteetin periaatetta.

Yhteinen kokeilujakso ylitti odotuksemme

Erityisesti halusimme kiinnittää huomiota jatkuvaan oppimiseen ratkaisun jatkokehittämiseen. Aito yhteistyö on lisännyt niin meidän kuin kokeiluun osallistuneiden nuorten kykyä innovointiin. Kokeilujakso osoitti, että yksin ei nykypäivänä kukaan pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin vaan onnistuneet innovaatiot ovat koulun, kodin, oppilaiden ja yksityisen sektorin yhteisen ponnistuksen tuloksia. Juvanpuiston rehtorin Vesa Äyrään sanoin: ”Koulumme missio on saada hyvä näkyviin ja tämä korostuu monessa eri asioissa koulun arjessa. School Day kokeilu on tuonut parempaa näkyvyyttää koulumme hyvinvointiin. Tiedolla johtamista ja vaikuttavuuden mittaamista haluamme ehdottomasti kehittää edelleen.