Tietoja ja yhteystiedot

Kuva
Innovaatioalusta yhteiskehittämiselle

Make with Espoo -innovaatioalusta on digitaalinen ympäristö yritysten, yhdistysten ja kaupungin toimijoiden väliselle yhteiskehittämiselle ja kokeilutoiminnalle, jotka liittyvät oppimista ja kasvua edistäviin tuotteisiin, palveluihin, sovelluksiin ja teknologioihin.

Alustalla voi luoda oman kehitysidean, tutustua muiden ideoihin, sopivia kumppaneita sekä toteuttaa kehitysprojekteja aidoissa oppimisympäristöissä.

Innovaatioalusta on kehitetty Opetushallituksen Kehittyvä KYKY sekä 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Kasvun Ekosysteemit -hankkeissa.

Ota yhteyttä

makewithespoo@espoo.fi