Innovationsplattformen Make with Espoo är en digital miljö för att sporra företag och stadens aktörer att tillsammans utveckla produkter, tjänster och lösningar som främjar lärande och undervisning.

På plattformen kan du skapa din egen utvecklingsidé, bekanta dig med andras idéer och söka lämpliga samarbetspartner. När du har hittat en lämplig partner, idén kan förädlas till ett projekt. Projektet startas till exempel i en skola eller någon annan inlärningsmiljö. Efter att projektet avslutats delas lärdomarna på plattformen till andra.

Verksamheten baserar sig på öppen innovation. Bekanta dig närmare med ramvillkoren och principerna för samutveckling här.

1
Skapa en utvecklingsidé eller hitta andras idéer

Till vilken utmaning eller vilket behov vill du hitta en lösning genom samutveckling? Utforma din egna utvcklingsidé eller bläddra i idéer som andra har lagt ut.

2
Hitta en passande partner

Vänta att någon kontaktar dig angående idén du lade ut, eller hitta någon annans utvecklingsidé och kontakta dem.

3
Planera utvecklingsprojektet

Kom överens om projektets gång, dess mål och tidtabell. Bekanta er med verksamhetens villkor och principer. När dokumenten är i skick kan projektet börja!

4
Genomför projektet

Utveckla och lär er tillsammans!

5
Utvärdera projektet och dela erfarenheter

Fundera tillsammans på vad ni lärde er under projektet. Dela med er av era erfarenheter!