Information och kontaktuppgifter

Bild
Innovationsplattform för samutveckling

Make With Espoo innovationsplattformen är en digital plattform för samutveckling mellan företag, föreningar och stadens organisationer, där de kan hitta varandra och tillsammans utveckla och testa produkter, tjänster, applikationer och teknologi som främjar inlärning och tillväxt.

På plattformen kan du skapa din egna utvecklingsidé, bekanta dig med andras idéer, hitta passande partners samt genomföra utvecklingsprojekt i riktiga inlärningsmiljöer.

Innovationsplattformen är utvecklad i samarbete med Utbildningsstyrelsens projekt Kehittyvä KYKY och 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt och Kasvun Ekosysteemit.

Ta kontakt

makewithespoo@espoo.fi