Ohjelmointipelin kehitys Rinnekodin koululla

Bild

Kun haimme kumppaneita Pug Fix -ohjelmointipelimme kehityksen tueksi, pyrimme siihen, että lopputuloksena kehitetty peli olisi sopiva mahdollisimman monenlaisille oppijoille. Tästä syystä Rinnekodin koulu oli meille projektin kannalta erinomainen kumppani. Rinnekodin koulu antaa vaativan erityisen tuen opetusta oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyviä käyttäytymisen tai hoidon haasteita. Koululta kanssamme peliä kehitti luokka, jolla on ala- ja yläkouluikäisiä poikia. Pojat olivat äärimmäisen innokkaita oppimaan uutta ja jakoivat ajatuksiaan auliisti.

Hyvän suunnittelun hedelmät

Teimme kehitysprojektista ennen kouluyhteistyön aloitusta toteutussuunnitelman, jonka kävimme läpi luokasta vastaavan opettajan kanssa. Tämä vuoropuhelu oli todella tärkeää siksi, että molemmilla osapuolilla oli yhtenevät odotukset projektin suhteen. Jo ennen luokkahuoneeseen jalkautumista saimme luokan opettajalta käsityksen siitä millainen hänen luokkansa on ja millaiset toimintatavat on koettu hyviksi. Yksi avaintekijä onnistuneessa projektissa oli juuri sen, että opettajan kanssa keskusteltiin asioista aina ennen ja jälkeen luokkahuonesessioiden. Näin saimme säilytettyä hyvän hengen läpi projektin ja vältyimme suuremmilta mokilta oppilaita kohdatessa.

Vaihtelevat ja oppilaita haastavat toimintatavat

Halusimme tehdä oppilaille alusta asti selväksi, että he ovat nyt tärkeä osa kehitystiimiämme. Keksimme ennakkoon luokkahuoneissa toteutettavaksi erilaisia harjoituksia hahmosuunnittelusta uusien aktiviteettien ideointiin, sillä emme halunneet, että oppilaat tuntisivat olevansa mukana ainoastaan testaamassa peliä. Käytimme apuna erilaisia ilmaisia työkaluja, joilla oppilaat pystyivät osallistumaan sessioihin omilta tietokoneiltaan, mutta moniin harjoituksiin riitti kynä ja paperikin. Pidimme syksyn aikana yhteensä neljä yhteistä kehityssessiota koululla, joissa kaikissa oli toteutussuunnitelman mukaan eri teema. Meidät yllätti miten innostuneita projektiin osallistuneet oppilaat olivat tekemään töitä kanssamme. Jokainen kerta alkoi sillä, että pojat tiedustelivat joko heidän keksimänsä uusi asia on toteutettu pelissä, ja tunnelma oli innostunut koko tunnin ajan. Muutama oppilas jopa kertoi kiinnostuneensa pelikehittäjän urasta projektin aikana. Meille tuotteen kehittäjänä oli myös tärkeää huomata, miten eri tavalla ihmiset voivat kokea ja hahmottaa tietyt kehittämämme asiat. Esimerkiksi pyörivä animaatio saattaa kiinnittää jonkun huomion niin, ettei varsinaisen tehtävän suorittamisesta tule mitään. Nämä ovat haasteita, jotka voimme ratkaista ainoastaan tekemällä yhteistyötä kaikenlaisten oppijoiden kanssa.

 

Matti Haapamäki / Load Last Save