Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen till Esbo stads organisations tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten på innovationsplattformen Make With Espoo och det har upprättats/uppdaterats 2.11.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga digitala tjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själv utfört tillgänglighetsbedömningen av tjänsten.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller inte alla krav

 • Möjlig att uppfatta: Kontraster mellan elementen
  • Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i innehållet
  • Kontrasterna är inte tillräckliga i alla element. För att förbättra möjligheten att uppfatta kommer kontrasten att förbättras.
  • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls  
   • 1.4.3 Kontrast (minimum) •
 • Begriplig: Elementens språkbeskrivningar avser inte enskilda stycken
  • Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i innehållet
  • Elementens språkbeskrivningar avser inte enskilda stycken, utan webbplatsens språk definieras på den övre nivån.
  • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls  
   • 3.1.2 Språk för del av sida  
 • Robust:
  • Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i innehållet Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2. Oproportionell börda

Plattformen Make With Espoo har utförts som ett tekniskt proof-of-concept-arbete (POC) där plattformens behov har åskådliggjorts genom smidiga försök. I planeringen av plattformen har hänsyn tagits till utförandets tillgänglighet, men målet har endast uppnåtts delvis.
Plattformen Make With Espoo flyttas till Esbos plattform för publikationssystem under det första kvartalet 2021. Plattformens tillgänglighetsbrister kommer att åtgärdas i samband med detta.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten av vår digitala tjänst? Anmäl detta till oss. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Via e-post

veera.vihula@espoo.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, ge först återkoppling till oss, webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar tills du får ett svar från oss. Om
du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns information om hur du kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000