Villkor och principer

Villkor

 1. Före utvecklingsprojetets början ska man bekanta sid med verksamhetens principer och acceptera dem.
 2. Dokumenten som har att göra med utvecklingsprojektet måste överlämnas och kontrakten skrivas under
 3. Konsekvensbedömningen avseende dataskydd och integritet måste göras enligt stadens anvisningar.

Principer för verksamheten

1. Åtagande

 • Man binder sig vid att utföra utvecklingsprojektet tillsammans enligt projektplanen man tillsammans gjort.
 • Man binder sig vid att göra utvärderingarna som tillhör utvecklingsprojektet och vid att dela med sig av det man lärt sig.

2. Flexibilitet

 • Man förstår att det kan komma förändringar till projektets verksamhetsplan under projektet. Man kommer överens om förändringarna med projektteamet.

3. Öppenhet och förtroende

 • Man är färdig att kommunicera öppet och aktivt om projektets verkställningsfaser.
 • Man förstår att projektets verksamhet baserar sig på principerna av öppen innovation.
 • Man lyssnar på andras åsikter och man lär sig av dem.
 • Man deltar aktivt i idéutformning och är öppen till andras idéer.

4. Jämlikhet

 • Alla deltagare gör sin del för att hjälpa till att skapa jämlika interaktioner och möjligheter för alla att delta.
 • Alla parter får agera som utvecklare.

5. Mod

 • Att pröva något nytt kräver mod; man vågar kreativt pröva nya saker.
 • Man erkänner att allting inte går enligt plan i försök, men att försöket ändå kan vara lyckat trots det.
 • Man accepterar att det också är lovligt att misslyckas i försök.

6. Inlärning av nytt

 • Alla får en möjlighet att vara innovativ och att lära sig samutvecklingens verksamhetssätt.
 • Utvecklingsprojektet måste ha ett mål för att utveckla något och för inlärning av något nytt.

7. Verksamheten är inte finansiellt motiverad

 • Samutvecling är utvecling och inlärning, inte försäljning eller marknadsföring.
 • Samutvecklingen i inlärningsmiljöerna är inte finansiellt motiverat, dvs. pengar byter inte ägare